نام
نام خانوادگی
شماره شناسنامه
کدملی
نام پدر
جنسیت
تاریخ تولد
محل صدور
مذهب
تابعیت
پست الکترونیک
تلفن
تلفن همراه
تلفن ضروری
وضعیت تاهل

توجه : پس از تایید اطلاعات توسط مدیر سیستم میتوانید با استفاده از کدملی و رمز عبور وارد صفحه کاربری خود شوید.

عنوان مدرک تحصیلی
عنوان رشته تحصیلی
معدل
دانشگاه محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مقطع تحصیلی رشته معدل دانشگاه محصل تحصیل کشور محصل تحصیل تاریخ شروع تاریخ پایان حذف
سوابق آموزشی و پژوهشی
عنوان سازمان/ موسسه
عنوان درس/پژوهش
تاریخ شروع
تاریخ پایان
تلفن تماس
آدرس
نام دانشگاه/موسسه آموزشی پژوهشی عنوان درس/پژوهش تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس تلفن حذف
سوابق اشتغال و فعالیت های اجرایی، کارآفرینی و توسعه محور
نام محل کار
واحد سازمانی
نوع مسئولیت
شهرستان
تاریخ شروع
تاریخ پایان
تلفن تماس
آدرس
نام محل کار واحد سازمانی نوع مسئولیت شهرستان تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس تلفن حذف
انتشار كتاب و مقالات ISI ، علمی-پژوهشی و یا علمی-ترویجی
عنوان کتاب/مقاله
نوع همکاری
سال انتشار
محل انتشار
عنوان کتاب/مقاله نوع همکاری سال انتشار محل انتشار حذف
کسب رتبه برتر در المپیادها و یا آزمون های سراسری و یا جشنواره های علمی، پژوهشی و فناورانه مورد تایید و یا مسابقات ملی و جهانی مهارت
عنوان
رتبه
تاریخ
توضیحات
عنوان رتبه تاریخ توضیحات حذف
فعالیت های برجسته، تاثیرگذار و توسعه محور ( اعم از هنری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و یا ورزشی و ... )
عنوان
حوزه
تاریخ شروع
تاریخ پایان
توضیحات
عنوان فعالیت حوزه فعالیت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات حذف
ثبت اختراع برگزیده یا دریافت لوح و نشان معتبر
عنوان
حوزه
تاریخ
توضیحات
عنوان حوزه فعالیت تاریخ توضیحات حذف
توضیح هرگونه فعالیت خلاقانه، نوآورانه،توسعه محور، اثرگذار و یا مهارت خاص